Loše prakse trgovaca investicionim zlatom: kako se zaštititi od prevara, manipulacija i obmana?

Skoro svakodnevno, u razgovoru sa klijentima, saznajemo nove tehnike koje se primenjuju sa ciljem da se ulagači u investiciono zlato izmanipulišu i obmanu, i da se tako ekstra profiti preliju u džepove trgovaca. Budite slobodni da kontaktirate Zlatni Standard sa vašim iskustvima: ovaj tekst planiramo da ažuriramo redovno, kako bi najbolji interesi savesnih ulagača u investiciono zlato bili zaštićeni.