Šta je Briks, koje ga zemlje sačinjavaju i njegov uticaj na cenu investicionog zlata

sta-je-briks
Sadržaj

Uvod u Briks: Novi ekonomski blok na svetskoj sceni

Briks, odnosno BRICS, je međunarodna, političko-ekonomska grupacija koja obuhvata pet glavnih svetskih ekonomija: Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnoafričku Republiku. Ove zemlje imaju sve veći uticaj na globalne ekonomske tokove i svaka beleži brzi ekonomski rast. Briks je postao značajan faktor u međunarodnim finansijskim i trgovinskim odnosima, jer čini oko 32% svetske ekonomije u poređenju sa 30% koliko čine zemlje G7 (Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjene Američe Države). Zbirni nacionalni dohodak Briks-a iznosi oko 30 biliona dolara. Briks zauzima oko 27% ukupne površine sveta i oko 42% globalnog stanovništva.

Istorija i evolucija Briks-a

Počeci Briks-a

Brazil, Rusija, indija i Kina, 2006. godine odlučuju da se udruže kao grupa Brik. Brik je bio prvobitan naziv sve dok se 2010. godine nije pridružila Južnoafrička Republika. Tako je nastao Briks. Ove velike države imale su srednja primanja, ali veoma brze stope ekonomskog rasta.

Zašto je nastao Briks? Zoe Liju, iz saveta za spoljne odnose SAD izjavila je: „Globalna finansijska kriza naterala je te zemlje u razvoju da počnu da dovode u pitanje relevantnost, pouzdanost i kredibilitet globalnog finansijskog sistema predvođenog SAD“. To je, na neki način, deo odgovora zašto je uopšte došlo do Briks-a. Drugi deo odgovora je, da su zemlje okupljene u Briks-u tražile način za reformu međunarodnih finansijskih institucija (MMF-a i Svetske banke), da bi ekonomije u razvoju bile bolje zastupljene i da bi se njihov glas bolje čuo.

Zemlje Briks-a, 2014. godine osnivaju Novu razvojnu banku (The New Development Bank) sredstvima od 250 milijardi dolara, da bi pomogli zemljama u razvoju tako što će im pozajmljivati novac za napredak.

Briks u modernom dobu

Briks nije organizacija već, predstavlja platformu za saradnju između zemalja članica. Saradnja je u oblastima ekonomije, trgovine, investicija i razvoja. Ovaj blok je postao simbol promene globalne ekonomske ravnoteže i smanjenja dominacije tradicionalnih ekonomskih sila kao što su SAD i EU.

Briks kroz svoju razvojnu banku NDB, finansira razvojne projekte u državama članicama, kao što su hidroelektrana u Rusiji, vodosnabdevanje u Indiji ili električni autobusi u Brazilu i to na način koji tim zemljama odgovara. Percepcija je da NDB generalno ne postavlja političke uslove, ne ucenjuje zajmovima, u smislu da zemlje dužnici moraju nešto da menjaju unutar sebe.

Trenutno, više od 20 zemalja podnelo je formalne prijave za prijem u Briks (npr. Venecuela, Kuba, Alžir, Tunis, Turska itd.) i još mnoge su zainteresovane da se pridruže.

Zemlje članice Briks-a i njihov globalni uticaj

Zemlje Briks-a držale su se zajedno čak i kad je počeo rat između Rusije i Ukrajine. Kina, Indija i Južnoafrička Republika nisu osudile Rusiju u Ujedinjenim nacijama. Ipak, ovih pet zemalja se razlikuju, svaka ima svoje interese, a to može da ograniči obim njihove političke saradnje.

Brazil

Brazil je jedna od vodećih ekonomija Latinske Amerike i ima značajan uticaj u Briks-u. Njene oblasti su poljoprivreda i prirodni resursi. Brazil ima 215,3 miliona stanovnika i BDP od oko 9.000 dolara po glavi stanovnika. Članstvo u Briks-u Brazilu daje mogućnost specijalnih trgovinskih veza sa Kinom. Predsednik Brazila je jedan od najvećih zagovarača stvaranja zajedničke valute unutar Briks-a.

Rusija

Rusija je poznata po svojim ogromnim prirodnim resursima. Pre svega, nafta i gas imaju ključnu ulogu u energetskoj sigurnosti i politici unutar Briks-a. Rusija sada, to jest nakon početka specijalne vojne intervencije u Ukrajini, većinu sirove nafte izvozi u Indiju i Kinu, zemlje partnere iz Briks-a i one su njeni najveći potrošači. Rusija ima 143,6 miliona stanovnika i BDP od oko 15.000 dolara po glavi stanovnika.

Indija

Indija ima brzorastuću ekonomiju,ogromno tržište I velike ambicije da postane svetska ekonomska sila. To je zemlja od 1.417.000 stanovnika i BDP od 2.388 dolara po glavi stanovnika. Najveći “resurs” Indije predstavlja IT sektor, koji daje veliki doprinos unutar Briks-a.

Kina

Kina, kao druga po veličini svetska ekonomija, ima centralnu ulogu u Briks-u. Njene oblasti su proizvodnja, trgovina i investicije. Kina ima 1,4 milijardi stanovnika i BDP od oko 13.000 dolara po glavi stanovnika. Kina godinama radi na smanjivanju svojih deviznih rezervi u američkim dolarima i radi na osnaživanju lokalne valute juana. Nada se da će upravo juan biti glavna trgovinska valuta za Briks zemlje.

Južnoafrička Republika

Južnoafrička Republika ima vodeću ekonomiju u Africi. Ova zemlja pruža važnu perspektivu i veze sa afričkim kontinentom unutar Briks-a. Ima oko 60 miliona stanovnika i BDP od oko 7.000 dolara po glavi stanovnika.

Uticaj Briks-a na cenu investicionog zlata

Briks i globalno tržište zlata, potražnja i ekonomski rast

Uticaj Briks-a na tržište investicionog zlata svakako nije zanemarljiv. Zemlje članice Briks-a imaju značajne rezerve zlata i samim tim igraju važnu ulogu u globalnoj trgovini zlatom.

Ekonomski rast i razvoj u zemljama Briks-a doprinose povećanoj potražnji za investicionim zlatom, što može uticati na njegovu globalnu cenu. Međutim, teško da će doći do globalnog povratka zlatnom standardu. Svet je jednostavno prezadužen. Samo SAD imaju ogroman dug. I brojne druge zemlje imaju velike dugove koji premašuju njihove BDP. Zato će, verovatno,valute koje imaju solidno pokriće fizičkim zlatom ostati u manjini.

Politika i stabilnost zlatnog tržišta

Političke odluke i inicijative zemalja članica Briks-a imaće značajan uticaj na stabilnost i trendove na tržištu zlata.

Briks predstavlja važan faktor u oblikovanju globalnih ekonomskih tokova, pa i tržište investicionog zlata. Činjenica je, da će uloga Briks-a nastaviti da raste i da će doneti promene u ekonomskim odnosima i tržištima širom sveta. Članice Briks-a imaju najveće rezerve zlata na svetu. Jedna od članica, Južna Afrika, je među najvećim pronalazištima zlata i ima najdublje rudnike na svetu. Tamo se zlato vadi i na dubinama od skoro 4.000 metara.

Najveće rezerve zlata i deviza na svetu ima Kina i to u vrednosti od oko 3.400 biliona dolara. Indija je u maju 2023. godine zauzela četvrto mesto sa rezervama od oko 590 milijardi dolara i prestigla Rusiju koja ima oko 585 milijardi dolara u rezervi. Rezerve Brazila su oko 345 milijardi dolara, a Južnoafričke republike oko 8 milijardi dolara.

Svet su zadesile mnoge geopolitičke promene i Briks ima priliku da pruži širu ekonomsku stabilnost u svetskim pitanjima.

Novoprimljene zemlje u Briks-u i njihov uticaj na tržište zlata

Pregled novoprimljenih zemalja u Briks

Više od 40 zemalja izrazilo je interesovanje za pridruživanje Briks-u. Novoprimljene članice Briks-a su: Argentina, Iran, Saudijska Arabija, Egipat, Etiopija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Nove članice donose dodatnu ekonomsku snagu i raznovrsnost u grupu. Ove zemlje, možda manje poznate u globalnom ekonomskom kontekstu u odnosu na osnivače Briks-a, imaju potencijal da značajno utiču na međunarodnu ekonomiju, uključujući tržište investicionog zlata. Da li će Briks možda menjati ime? Ipak neće, jer se Briks formirao kao globalni brend i to ime je prihvaćeno u celom svetu. Na Samitu koji je održan od 22. do 24. avgusta 2023. godine u Johanezburgu, zemlje članice postigle su saglasnost po pitanju proširenja Briks-a.

Ekonomski profil novoprimljenih zemalja

Novoprimljene zemlje u Briks imaju svoje donose jedinstvene ekonomske karakteristike, različite nivoe rezervi zlata, različitu proizvodnju i potrošnju. Ekonomije novoprimljenih zemalja, orijentisane su ka različitim sektorima: od poljoprivrede do industrije i tehnologije. To svakako može može imati direktan ili indirektan uticaj na tržište zlata.

Predsednik Brazila izračunao je da se, primanjem novih članica, Briks penje do 36% globalnog bruto domaćeg proizvoda po paritetu kupovne moći i do 46% svetskog stanovništva. U sastavu novoprimljenih zemalja, vidi se da će ekonomska snaga Briks-a sigurno porasti, jer su sada ovde prisutne i tri velike monarhije persijskog zaliva, takozvani energetski divovi; dalje, Argentina je velika latinoamerička država, a Egipat sa veoma bitnim uticajem u arapskom svetu. Briks postaje važan faktor i u političkom i u ekonomskom smislu, ali i geopolitička alternativa svetskom poretku.

Uticaj na globalno tržište zlata

Prijem novih zemalja u Briks doneće promene u globalnoj dinamici tržišta zlata. To se odnosi na promene u ponudi i potražnji zlata, takođe i na potencijalne promene u cenama. Povećana potražnja za zlatom iz zemalja, novih članica, uticaće na globalne cene zlata, bilo da su za industrijsku upotrebu bilo za investicione svrhe.

Politika i regulative

Novoprimljene zemlje Briks-a, kao i ostale, imaju svoje politike i regulative koje sprovode kad je zlato u pitanju. To je, takođe, faktor koji će imati značajan uticaj bilo da se radi o uvozu, izvozu ili rezervama. Promene u monetarnoj politici, u investicionim regulativama ili u trgovinskim sporazumima vezanim za zlato, na različite načine imaće značajan uticaj na tržište.

Uloga novoprimljenih zemalja Briks-a u dedolarizaciji i njen uticaj na cenu investicionog zlata

Dedolarizacija: Ključni pojam u globalnoj ekonomiji

Pojam dedolarizacija se odnosi na smanjenje zavisnosti svetske ekonomije i ekonomskih tokova od američkog dolara. To se odnosi na međunarodnu trgovinu, rezerve valuta i finansijske transakcije. Ovaj proces može imati dalekosežne posledice, posebno na tržište zlata, čija se cena tradicionalno određuje u dolarima. Kriza poverenja u američki dolar, ogleda se u drastičnom skoku potražnje za zlatom od strane globalnih centralnih banaka, koje kupuju zlato jer se plaše posledica korišćenja dolara kao oružja u globalnim geopolitičkim sukobima. Amerika izlazi iz perioda nezapamćene relaksiranosti monetarnih politika, štampajući dolare bez jasnog i materijalnog pokrića. Amerika više troši nego što proizvodi, troškove prebacuje na ostatak sveta, što otvara nove mogućnosti za pojavu novih ratnih sukoba. Postoji negativan stav većine zemalja prema američkom dolaru, a njegova dominantna upotreba omogućava da SAD kontrolišu svetske finansijske tokove i da apsolutno samostalno uvode sankcije bilo kojoj zemlji na svetu.

Ekonomski uticaj novoprimljenih zemalja na dedolarizaciju

Na koji način novoprimljene zemlje u Briks mogu uticati na dedolarizaciju? Uticaće kroz svoje monetarne i trgovinske politike. To uključuje promociju upotrebe njihovih nacionalnih valuta u bilateralnoj i regionalnoj trgovini. To uključuje i diversifikaciju njihovih valutnih rezervi, smanjujući zavisnost od dolara.

Kako se bude smanjivala dominacija dolara, zlato će postajati sve atraktivnija opcija za centralne banke i investitore, upravo kao kao sredstvo za diversifikaciju rizika. To će dovesti do povećane potražnje zlata i rasta cena zlata.

Geopolitičke implikacije i perspektive

Geopolitičke promene koje donose novoprimljene zemlje Briks-a takođe mogu uticati na proces dedolarizacije. Ove zemlje mogu uspostaviti nove ekonomske saveze ili trgovinske sporazume koji zaobilaze američki dolar, čime dalje doprinose dedolarizaciji i potencijalno utiču na tržište zlata.

Promene u globalnoj ekonomskoj dinamici otvaraju nove perspektive i nove izazove za investitore, donosioce odluka i političare širom sveta. Otvaraju se nove mogućnosti za investitore i novi ekonomski trendovi, u godinama koje dolaze.

Zemlje Briks-a planiraju stvaranje nove valute koja će biti konkurent američkom dolaru. Jednostavno, cilj je da se bitno umanju uticaj američkog dolara u kontekstu globalne ekonomije i finansijskih tokova. Ova nova valuta, omogućila bi zemljama Briks-a ekonomsku nezavisnost i povećane prekogranične transakcije. Ideja je, da se valuta zove “R5”, što predstavlja početna slova nacionalnih valuta članica: real, rublja, rupi, renminbi i rand. Šta će biti sa tom valutom i kako će se stvari razvijati, pokazaće vreme.

Najčešća pitanja o Briks-u, investicionom zlatu i cenama zlata

Šta je Briks i koji je njegov uticaj na globalno tržište?

Pitanje: Šta predstavlja Briks i koji su glavni ciljevi ove grupacije?

Odgovor: Briks je međunarodna grupacija koja uključuje Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnoafričku Republiku. Novopridružene zemlje su: Argentina, Iran, Saudijska Arabija, Egipat, Etiopija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Cilj Briks-a je unapređenje ekonomske saradnje i razvoja među svojim članicama, što će imati značajan uticaj i na globalne ekonomske trendove.

Kako investiciono zlato funkcioniše kao investicija?

Pitanje: Šta čini investiciono zlato privlačnim za investitore?

Odgovor: Čini ga jednostavno vrednost. Investiciono zlato je privlačno upravo zbog svoje dugoročne vrednosti, zbog otpornosti na inflaciju, i zato što je pravo „sigurno utočište“ tokom ekonomskih nestabilnosti. Zlato je najefikasniji alat za diversifikaciju portfolija i zaštite od tržišnih oscilacija.

Kakav je trenutni trend cene zlata?

Pitanje: Koji faktori trenutno najviše utiču na cenu investicionog zlata?

Odgovor: To su različiti faktori, uključujući globalne ekonomske uslove, monetarne politike glavnih centralnih banaka, geopolitička dešavanja, i promene u ponudi i potražnji zlata. Sada, i sve aktivnosti u okviru Briks-a, mogu imati značajan uticaj na tržište zlata.

Da li se očekuje promena u ceni zlata usled aktivnosti Briks-a?

Pitanje: Može li proširenje Briks-a i njihove ekonomske politike uticati na cenu zlata?

Odgovor: Naravno da može. Ekonomske politike i inicijative zemalja članica Briks-a imaju uticaj na cenu zlata. Pre svega, to se odnosi na dedolarizaciju i na povećanje trgovinskih veza. Briks ima, sve veću ulogu u globalnoj ekonomiji i to će dovesti do promena u ponudi i potražnji zlata, a takođe i u ceni zlata.

Kako vam možemo pomoći?

Ako imate dodatnih pitanja o investiranju u investiciono zlato i investiciono srebro, ili želite više informacija o trenutnim cenama, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju. U svakom koraku vašeg investicionog putovanja, mi smo tu da pomognemo. Investiranje u srebro ili zlato može biti važan deo vaše finansijske strategije. Saznajte više i donesite informisane odluke kako biste ostvarili svoje finansijske ciljeve.

Sigurno vas najviše interesuje, gde se može kupiti investiciono zlato i investiciono srebro?

Kompanija Zlatni Standard bavi se trgovinom plemenitih metala, između ostalog i kupoprodajom investicionog zlata i investicionog srebra.

Svoje zlatne poluge, zlatne pločice, zlatne dukate kao i srebrne poluge možete kupiti putem online shop-a ili u prostorijama ove kompanije u Beogradu. Na raspolaganju su vam zlatne poluge, te srebrne poluge, kao i zlatne pločice različitih gramaža. Takođe, u ponudi su razni dukati, zlatni dukati, kao i čuveni zlatni dukat Franc Jozef, mali i veliki. Profesionalno – za vas!