Šta je kamata i koji je njen uticaj na cenu zlata u Srbiji

investiciono-zlato-kamata
Sadržaj

Investiciono zlato i kamata

Investiciono zlato je jedna od najatraktivnija opcija za štednju i ulaganje, posebno u kontekstu sadašnje i buduće ekonomske situacije u Srbiji. Investiranje u zlato ima dugu tradiciju u Srbiji. Tokom perioda ekonomske nesigurnosti i inflacije, to je uvek popularna metoda očuvanja vrednosti i kupovne moći imovine.

Zašto je investiciono zlato toliko privlačno za investitore? Između ostalog i zato što je oslobođeno plaćanja poreza na dodatnu vrednost (PDV) u Srbiji. To nikako nije zanemarljiva činjenica. Investiciono zlato, kao oblik ulaganja, veoma je popularno u Srbiji. Popularno je i u celom svetu. To nije povezano samo sa tržišnom vrednošću zlata, već i sa ekonomskim faktorima, kao što je kamata. Kamata predstavlja trošak korišćenja tuđih sredstava ili prihod od pozajmljivanja novca drugima, a njeno razumevanje je ključno za donošenje informisanih investicionih odluka.

Istorija i značaj investicionog zlata u Srbiji

Srbija je zemlja koja voli zlato. Ono je oduvek bilo cenjeno, kao simbol bogatstva i stabilnosti. Investiranje u zlato, u Srbiji je postalo popularno kao posledica ekonomskih neizvesnosti, kao odgovor na nestabilnost. Zlato je sigurna luka za sve investitore i zaštita od inflacije i valutnih rizika. Gledajući i kroz istoriju, zlato je u Srbiji uvek bilo stabilno utočište vrednosti.

Šta je kamata i kako se računa

Kamata može imati dve definicije: kao cena koju plaćate za pozajmicu novca ili zarada koju dobijate kada nekome pozajmite novac. Kamata je starogrčka reč, koja znači prinos ili dobit. Još u antičkoj Grčkoj, Platon je priznavao postojanje kamate, iako je bio protiv zajma koji uključuje kamatu. Aristotel je bio protiv kamate, smatrao je da je novac neplodonosan i da mu postojanje kamate daje ta svojstva. U doba cara Dušana postojao je kamatnik, kao javno zanimanje. U srednjem veku, u Srbiji se često, pored glavne, obračunavala i zatezna kamata (ako nije isplaćen dug na vreme) i iznosila je čitavih 20%. Svakako, kroz istoriju, kamata je opstala kao cena zajma, posmatrana više sa ekonomskog, a manje sa etičkog stanovišta. Svoje legitimno pravo, kamata je stekla tek nastankom kapitalističkih društveno-ekonomskih odnosa. Kada kažemo kamata, obično nas asocira na banke. Kada koristimo sredstva banke, u procentima imamo kamatnu stopu. Kolika je kamatna stopa, zavisi od sveukupne ekonomske situacije, uslova na tržištu novca, konkurencije, inflacije, vrste kredita, rokova itd. Po nastanku, kamate se dele na zakonske i ugovorne. Zakonske kamate utemeljene su u zakonskoj normi kojom se dužniku nameće, uz podmirenje glavnice, i obaveza kamate. Najčešća zakonska kamata je zatezna kamata, i to je sankcija prema dužniku koji kasni sa izmirenjem obaveza. Ugovorne kamate su naknada za korišćenje tuđeg novca ili stvari, određenih ugovorom. Osnova ugovornih kamata, uglavnom je ugovor o zajmu.

Uticaj kamate na cenu investicionog zlata

Postoji važna veza između kamatnih stopa i tržišne vrednosti zlata. Kada su kamatne stope niske, investitori traže alternativne načine da povećaju svoju dobit, pa se okreću zlatu kao sigurnijoj investiciji. Potražnja za zlatom se povećava i dovodi do rasta njegove cene. S druge strane, kada su kamatne stope visoke, zlato je manje privlačno, jer su druge investicije sa fiksnim prihodom atraktivnije, npr. obveznice ili štedni računi.

Stručnjaci kažu da je cena zlata u proseku najniža 6 meseci uoči dizanja kamatnih stopa. Ovaj fenomen tržištu zlata daje određenu dozu predvidljivosti i sigurnosti. Već u prvih pola godine nakon dizanja kamata, cena zlata počinje da se oporavlja i da raste, podstaknuta sigurnošću investitora. I to postaje dokazani dugoročni trend rasta cena zlata. Kamata ima značajan uticaj na cenu zlata, naročito kroz odnos između kamatnih stopa i inflacije. Inflacija i kamatne stope utiču na vrednost valuta, što indirektno utiče na tržišnu cenu zlata​.

Saveti za ulaganje u zlato

Edukacija i informisanost: Ako ste dobro informisani, dobro ćete i razumeti tržište, pre nego što odlučite da uložite u zlato.

Raznovrsnost portfolija: Investicioni portfolio, trebalo bi da bude bude raznovrstan, uključujući različite vrste zlata i plemenitih metala​.

Vreme ulaganja: Postoji li idealno vreme? Idealno vreme za kupovinu zlata zavisi od uslova na tržištu. Uvek treba imati u vidu dugoročne trendove u vrednosti zlata​​.

Saveti za investitore: Kako kamata utiče na odluke o investiranju

Treba uzeti u obzir trenutne i buduće kamatne stope, pre nego što rešite da investirate u zlato. Stručnjaci savetuju investitore da prate monetarnu politiku centralne banke, koja utiče na kamatne stope. Takođe, važno je pratiti globalne ekonomske trendove, jer zlato je globalni finansijski barometar.

Budući trendovi i predviđanja za tržište zlata u Srbiji u 2024.godini

Budući trendovi i predviđanja za tržište zlata u Srbiji ukazuju na stabilno i dinamično tržište u narednim godinama, pogotovo u 2024. godini. Analize tržišta pokazuju različite aspekte. Svi oni utiču na cenu zlata i popularnost zlata, kao investicije.

Trendovi cene zlata

 • Istorijski gledano, cena zlata je generalno rasla, iako je umela da varira. Posle 2011. godine, cene su se kretale između $1.000 i $1.400 po unci. U 2023. godini, cene su bile u rasponu od $1.670 do $2.000 za uncu. Za 2024. godinu, prognozira se da će dostići čak $2.300 do $2.400 za uncu.

Globalni uticaji na cenu zlata

 • Rast ekonomija u razvoju, kao što su Kina i Indija imaju rastuće ekonomije i dugu tradiciju ulaganja u zlato. To svakako utiče na globalnu potrađnju zlata i cenu zlata.
 • Tehnološki napredak i ekološka pitanja takođe mogu imati uticaj na cenu zlata. To su alternativne investicije poput kriptovaluta i izazovi u rudarskoj industriji.

Monetarne politike i inflacija

 • Što je slabiji dolar, potražnja za zlatom će biti veća.
 • Inflacija i monetarne politike igraju značajnu ulogu, jer zlato obično raste u vrednosti u inflatornom okruženju.

Saveti za investitore

 • Ključ za uspešno investiranje u zlato jesu edukacija i konsultacije sa stručnjacima.
 • Zlato je likvidno, pa se brzo može pretvoriti u gotovinu.

Geopolitička situacija

 • Geopolitička neizvesnost, ratovi i sukobi, tradicionalno povećavaju cenu zlata.
 • Nakon sukoba između Rusije i Ukrajine, kao i nedavnih sukoba na Bliskom Istoku: interes za ulaganje u zlato u Srbiji je porastu.

Domaća potražnja

 • Procenjuje se da je u Srbiji, u 2022. godini, kupljeno oko tri tone zlata.
 • Većina kupaca zlata u Srbiji je stanovništvo (fizička lica), a manji deo su pravna lica (društva, preduzetnici i sl.).

Ukratko, tržište zlata u Srbiji je stabilno i raste pod uticajem globalnih ekonomskih trendova, tehnološkog razvoja, monetarnih politika, i geopolitičkih promena. Investitori koji planiraju da ulože u zlato, treba da budu spremni za promene koje mogu uticati na tržište.

Zlato kao sigurna investicija

U Srbiji, kao i u mnogim drugim zemljama, zlato je sigurna investicija. U vremenima ekonomske neizvesnosti ili inflacije, investitori biraju zlato kao stabilniju investiciju u odnosu na druge tipove imovine. Ovaj trend je očigledan, i raste interesovanje za zlatom kao sredstvom za diversifikaciju portfolia.

Zlatne rezerve u Srbiji

U poslednjih nekoliko godina, Srbija je značajno povećala svoje zlatne rezerve. U poslednjih pet godina, one su udvostručene. Ovo povećanje zlatnih rezervi je deo nacionalne strategije za borbu protiv inflacije i stabilizaciju ekonomije. Prema poslednjim izveštajima, Srbija poseduje najveće zlatne rezerve u regionu Balkana. U trećem kvartalu 2023. godine, zlatne rezerve iznose oko 39 tona.

Inflacija i cene zlata

Zlato se koristi kao zaštita od inflacije. Kada stope inflacije rastu, i cene zlata rastu. To se dešava jer zlato zadržava svoju vrednost, čak i tokom perioda visoke inflacije. Upravo to ga čini atraktivnom investicionom opcijom za očuvanje bogatstva

Kamatne stope i cene zlata

Kamatne stope značajano utiču na cenu zlata. Kada kamatne stope padnu, troškovi držanja nekamatnih sredstava (zlato) postaju privlačniji i to dovodi do porasta cene zlata. I obrnuto. U suštini, radi se o negativnoj korelaciji između realnih kamatnih stopa i cene zlata: što je jedna od najbolje dokumentovanih odnosa u ekonomskoj literaturi i istraživanjima. Realne kamatne stope su pre početka povećanja kamata u toku 2022. godine bile duboko negativne, što je upravo doprinelo povećanju cena zlata.

Ono što je naročito interesantno je to što se cena zlata izvanredno dobro držala u toku periodu agresivnog povećanja kamatnih stopa od marta 2022. godine od jula 2023. godine. Izvesno su geopolitički aspekti bili presudni za cenu zlata u tom periodu, što je odličan signal za cenu zlata u periodu od 2024. godine, kada se inače očekuje da dođe do pada kamatnih stopa.

Ekonomska i politička neizvesnost

Cene zlata su osetljive na ekonomsku i političku neizvesnost. U vremenima nestabilnosti ili izraženog geopolitičkog rizika (kao što je trenutak u kome smo sada), potražnja za zlatom povećava njegovu cenu. Takođe, vladine politike i regulatorne promene mogu uticati na cene zlata, i to na dinamiku ponude i potražnje

Sentiment investitora

Sentiment investitora igra ključnu ulogu u određivanju cena zlata. Šta je sentiment? To je opšte raspoloženje među investitorima, u vezi sa određenim tržištem ili imovinom. Procenjujte raspoloženje investitora tako što ćete pregledati trgovinsku aktivnost i smer cena na određenom tržištu. Ako cene rastu, izvesno je u porastu i raspoloženje invesitora.

Kako vam možemo pomoći?

Ako imate dodatnih pitanja o investiranju u investiciono zlato i investiciono srebro, ili želite više informacija o trenutnim cenama, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju. U svakom koraku vašeg investicionog putovanja, mi smo tu da pomognemo. Investiranje u srebro ili zlato može biti važan deo vaše finansijske strategije. Saznajte više i donesite informisane odluke kako biste ostvarili svoje finansijske ciljeve.

Sigurno vas najviše interesuje, gde se može kupiti investiciono zlato i investiciono srebro?

Kompanija Zlatni Standard bavi se trgovinom plemenitih metala, između ostalog i kupoprodajom investicionog zlata i investicionog srebra.

Svoje zlatne poluge, zlatne pločice, zlatne dukate kao i srebrne poluge možete kupiti putem online shop-a ili u prostorijama ove kompanije u Beogradu. Na raspolaganju su vam zlatne poluge, te srebrne poluge, kao i zlatne pločice različitih gramaža. Takođe, u ponudi su razni dukati, zlatni dukati, kao i čuveni zlatni dukat Franc Jozef, mali i veliki. Profesionalno – za vas!

Koristimo kolačiće kako bismo unapredili funkcionalnost našeg sajta. Pritiskom na dugme prihvatate korišćenje kolačića.