Cena zlata u 2024. godini: Uživajte u nepredvidivosti!

cena-zlata-2024
Sadržaj

Sadržaj ovog članka, tačan u trenutku objavljivanja, je isključivo u opšte informativne svrhe i ne predstavlja investicione, pravne, poreske ili bilo koje druge savete. Pre nego što donesete bilo kakvu investicionu ili finansijsku odluku, potražite savet od svojih finansijskih, pravnih, poreskih i/ili računovodstvenih savetnika.

Činjenica koju smo u toku 2023. godine svi prepoznali je da živimo u svetu gde se „pejzaž“ rizika veoma brzo menja i postaje sve zamršeniji i izazovniji iz dana u dan. Konvergencija ekonomske neizvesnosti, geopolitičkih tenzija i povećanih ekoloških/klimatskih rizika menja globalno društvo i stvara novi set izazova za kompanije i finansijska tržišta. Ova nepredvidivost dovela je do toga da ovo doba mnogi analitičari i ekonomisti nazivaju „doba polikriza“.

U poslednjim danima ove godine, ulagači u dragocene metale, kao i ostali tržišni učesnici, razmišljaće o ključnoj godini u kojoj je ova klasa imovine dostigla nove cenovne visine i privukla relativno veću pažnju investitorske javnosti. Za ulagače, brojna pitanja su se u toku 2023. godine pojavila, ali nijedno tako često kao: kako da zaštitim svoju imovinu u sve nestabilnijem okruženju i svetu?

Na ovo pitanje je teško odgovoriti, s obzirom na to da su berzanski indeksi ove godine imali veoma različite učinke. Ipak, s volatilnošću cene dolazi i prilika, pa su tako dragoceni metali poput zlata, koji se tradicionalno smatraju „sigurnim utočištem“, pokazali svoju pravu ulogu i vrednost ulagačima koji žele da reorganizuju svoju imovinu sa ciljem da bezbedno prođu kroz neizvestan period izrazito povišenih rizika. U godini u kojoj su kamate veoma visoke i kurs dolara jak, cena zlata u evrima je porasla za skoro 10% što je za svako poštovanje i apsolutno kontra svim istorijskim pokazateljima o izraženoj negativnoj korelaciji između cene zlata sa jedne strane, i visokih realnih kamatnih stopa i jakog dolara sa druge strane.

Makroekonomske sile odjeknule su kao nikada do sada

Poslednje dve godine, svedoci smo značajnih geopolitičkih raslojavanja i makroekonomskih problema, koji i dalje koče globalni ekonomski rast. Pre dvanaest meseci, recesija je bila ključna prognoza za razvijena tržišta u 2023. godini, paralelno sa centralnim bankama koje su nastavljale svoj ciklus agresivnih podizanja kamatnih stopa. Retorika centralnih banaka dodatno je ukazala da, na globalnom nivou, ulazimo u eru „viših kamata tokom dužeg perioda“.

Tržišta dragocenih metala, naravno, nisu imuna na rastuće realne kamatne stope, i to smo mogli videti na različite načine. Propast banke Silicon Valley Bank u martu, usled lošeg upravljanja kamatnim rizikom, i naknadni kolapsi Credit Suisse i Signature Bank, pokazali su posledice rasta kamatnih stopa. Nakon kolapsa banke Silicon Valley, cena zlata je ipak skočila na 2.000 dolara za finu uncu, u trenutku kada je Zlatni Standard beležio solidan rast prodaje usled povećane aktivnosti brojnih ulagača koji su tražili relativnu sigurnost za svoju imovinu.

Trenutne poteškoće u globalnim ekonomijama dodatno su uticali na apetit ulagača za dragocenim metalima. U oktobru je Međunarodni monetarni fond snizio svoje prognoze za globalni ekonomski rast u 2024. godini na 2,9%. Ključni trenuci poput ovog, pokazali su da smo u periodu niskog globalnog ekonomskog rasta i uporne stope inflacije koju nije jednostavno obuzdati.

Centralne banke nastavljaju sa akumulacijom zlata, održavajući tražnju visokom sa pozitivnim uticajem na cenu zlata

Centralne banke suočene su sa teškim zadacima, u svojim pokušajima da utiču na globalnu ekonomiju, smanje stopu inflacije i zaštite nacionalne ekonomske interese. Globalna finansijska tržišta pažljivo prate načine na koje centralne banke akumuliraju zlato: odlučivanje o ovakvim kupovinama može pokrenuti kaskadni efekat, utičući na ravnotežu ponude i tražnje i dinamiku cena dragocenih metala. U trećem kvartalu ove godine, centralne banke su zajedno kupile 337 tona zlata, što je drugi najviši obim trećeg kvartala ikada prema evidenciji Svetskog saveta za zlato (World Gold Council).

Opšte je poznato da globalne centralne banke sve više utiču na cenu zlata kroz strateško opredeljenje da se kreću ka „de-dolarizaciji“ globalnih ekonomskih i transakcionih tokova. Rastuća zabrinutost oko relativno velike izloženosti globalnih tokova američkom dolaru, navele su centralne banke da ojačaju svoje rezerve zlata. Ovo je posebno slučaju među zemljama BRICS (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika). Da bi se suprotstavile globalnoj dominaciji američkog dolara, ova grupa zemalja nedavno je iznela ideju o stvaranju konkurentske valute koja bi svoje utemeljenje i pokriće, u velikoj meri, imala u zlatu. Iako je „de-dolarizacija“ još uvek relativno mali i ne tako materijalan trend, svakako dobija na zamahu i očekuje se da će imati značajan uticaj na tržište zlata u godinama pred nama.

Nove lekcije za ulagače usled rastuće globalne neizvesnosti

Rast geopolitičkih rizika širom sveta i pojava sukoba u Evropi i na Bliskom istoku dodatno su povećali kolebanja na finansijskim tržištima. Tržištima zlata su ovakve situacije veoma dobro poznate, pa je tako vrednost žutog metala dosegnula najviši nivo 4. decembra 2023. godine usled događaja u Crvenom moru koji su povećali privlačnost klasa imovine koje se smatraju „sigurnim utočištima“. Međutim, isto tako je bilo interesantno videti kako su cene zlata ubrzo zatim pale, kao rezultat trgovanja baziranog na novim informacijama koje su tržišni učesnici brzo obrađivali.

Geopolitička nestabilnost, i rezultujući globalni konflikti, i dalje ima presudan uticaj na odluke o investiranju u dragocene metale, i jasno se pokazalo da sa porastom geopolitičkih rizika dolazi i do porasta cene zlata. Međutim, ovi događaji, čak i u veoma kratkom roku, mogu dovesti do značajnih oscilacija cena koje povećavaju volatilnost dragocenih metala i stvaraju prepreke za ulagače koji žele da perfektno „tempiraju“ ovo tržište. Za mnoge, 2023. godina će biti pokazna za lekciju da je zlato dugoročna investicija i zahteva dugoročni pristup koji je u stanju da prebrodi padove na tržištu i manje je osetljiv na kratkoročna cenovna kolebanja.

Zlatni Standard je i u toku 2023. godine opslužio hiljade klijenata fizičkih i pravnih lica: kako onih koji tek započinju svoje investiciono putovanje kroz dragocene metale, tako i onih sofisticiranih koji pažljivo alociraju fizičko zlato u svoju imovinu pripremajući se za valutne i likvidnosne šokove koji su izvesno pred nama. Saznajte više o investiranju u zlato na blogu Zlatni Standard, i kroz odgovore na pitanja koja naši klijenti najčešće postavljaju.

Relevantni izvori: