Ime društva: Zlatni Standard d.o.o. Beograd
Datum osnivanja: 7. februar 2020. godine
Matični broj: 21554723
Poreski identifikacioni broj: 111859731
Upisan i uplaćen novčani kapital: 6.896.000,00 dinara na dan 13. februara 2020. godine