C.Hafner 100g zlatna poluga

C. Hafner 100g poluge finoće 999,9 nastaju kroz standardizovanu proizvodnju kontrolisanu od strane LBMA organizacije.

Spot/Lager Prodajna Cena:​ 832.552 dinara
Avansna Prodajna Cena: 831.735 dinara
Otkupna Cena: 812.943 dinara (2.3% niža od Avansne Prodajne Cene)
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.